DE
EN
logo_completv5_gold_white
Naše hodnoty
...tak ako budú vyzerať a prekvitať naše vzťahy k prírode, tak budú vyzerať aj vzťahy medzi nami ľuďmi....

Náš svet dospel do doby, kedy len patriť niekam už nestačí. Oveľa viac ako byť spolupatričný s niekým, alebo iba vyjadrovať vhodnú empatiu, sa do popredia dostáva nevyhnutná potreba priamo sa zapájať do aktivít, s ktorými sme vnútorne stotožnení.

Livkasmile

Veľa sa dnes rozpráva o ekológii, o svete založenom na harmónii pôvodných princípov našeho bytia a o návrate k nim. O tom, ako by sme sa mali správať k prírode a o tom, ako túto starostlivosť preniesť do nášho každodenného života medzi nás, ľudí.

Livkasmile

Cítime sa byť súčasťou tejto spoločnosti. Cítime zodpovednosť za život okolo nás vo vzťahu k prírode ale aj vo vzťahu k nám ľuďom, k našim deťom a budúcim generáciám. Bolo by ale jednoduché iba o zodpovednosti rozprávať a neurobiť nič.

Náš svet dospel do doby, kedy len patriť niekam už nestačí...

Každý z nás sa môže vždy rozhodnúť, ako naplní svoju misiu. Každý z nás sa môže vždy rozhodnúť, či prinesie do života okolo seba radosť, šťastie a úsmev. Každý z nás dennodenne stojí pred desiatkami rozhodnutí, a rozmýšľa, ako sa vysporiada so svojou zodpovednosťou. My sme sa už rozhodli.

Prinášame Vám LIVKASMILE®.

Livkasmile

Tak ako cez nás každý deň bezodplatne prúdi sila zeme a teplo slnečných lúčov, tak Vás LIVKASMILE® produkty nechajú precítiť energiu každého žiarivého momentu a zanechajú vo Vás rezonujúci pocit vnútorného pokoja a sily.

LIvkasmile

Tak ako je dôležité žiť naplno, dýchať svieži vzduch, počúvať ľubozvučný hlas vtákov, cítiť dotyky prírody a tešiť sa z jednoduchých vecí okolo nás, tak Vám budú LIVKASMILE® produkty pripomínať jasnú a prirodzenú potrebu harmónie vzťahov moderného človeka a prírody.

Každý z nás sa môže vždy rozhodnúť, či prinesie do života okolo seba radosť, šťastie a úsmev.

Tak ako budeme načúvať našim pravým hodnotám, tak ako budú vyzerať a prekvitať naše vzťahy k prírode, a tak ako pevne uchopíme zodpovednosť do vlastných rúk, tak sa budeme medzi sebou rozprávať, a tak budú vyzerať aj vzťahy medzi nami ľuďmi.

livkasmile

Ak ti záleží na jasnej, pestrej a radostnej budúcnosti, ak túžiš, aby aj tvoj hlas bol tiež vypočutý, alebo ak cítiš aj ty, že chceš svoje šťastie pevne uchopiť do svojich rúk, pridaj sa k nám.

Objav LIVKASMILE® produkty.

S úctou k Vašej jedinečnosti.

ls_white
LIVKASMILE®
© 2020 TASOLEX s.r.o.